Institución: Institut d'estudis espacials de Catalunya (IEEC)