Institución: Institució Catalana de Recerca I Estudis Avançats (ICREA)